Yazar : Gamrî

Şerh

el-Arfü'n-nâdi fî şerh-i kasîdeti ibni'l-verdî

el-Arfü'n-nâdi fî şerhi Lâmiyye li'bni'l-Verdî olarak da anılan bu eser İbnü'l-Verdî adıyla meşhur olan Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer el-Maârrî’nin (ö. 749/1348) hikmetli sözler ve nasihatler içeren yetmiş iki "beyit"ten ...

Gamrî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi